ett tag sedan du tittade till taket?

Taksäkerhet och Snörasskydd i Borlänge & Falun

Välkommen till Östermalms Plåt – plåtslagerifirman för dig som behöver förbättra taksäkerheten på hus eller fastigheter i Borlänge.

Vi kan hjälpa dig att skapa en trygg arbetsmiljö för alla som befinner sig på ditt tak - sotare, snöskottare, takmålare med mera. Dessutom kan installera snörasskydd som skyddar förbipasserande nere på gatuplanet. Om du inte har installerat ett ordentligt snörasskydd och någon tar skada av snöras eller en tung istapp så kan du bli skadeståndsskyldig.

Alla har ett ansvar för sin taksäkerhet

Det är ditt tak, och med det följer ett visst ansvar. Du ansvarar för säkerheten för de
som ger sig upp på taket för att arbeta. Som t.ex. sotare, antennmontörer och snöskottare. Detta gäller också om man befinner sig på marken nedanför taket och riskerar att skadas av nedfallande snö och is. Enligt lagen skall det därför finnas taksäkerhetsprodukter på ett tak. Omfattning och krav på utformning regleras i nationella föreskrifter. Det kan gälla taksteg, stegsäkringar, gångbryggor, plattformar, livlinefästen och snörasskydd mm.

1. LIVLINEFÄSTE/SÄKERHETSKROK
2. BÄRLÄKTSTEG
3. TAKSTEGE
4. SKYDDSRÄCKE
5. SNÖRASSKYDD
6. GLIDSKYDD
7. TAKBRYGGA
8. NOCKRÄCKE

Kontakta oss

LIVLINEFÄSTE/SÄKERHETSKROK
För att den som befiner sig på taket ska vara säker är det viktigt att livlinefästet sitter fast ordentligt och utan problem klarar av att hålla upp personens kroppsvikt vid eventuellt fall.

BÄRLÄKTSTERG
Bärläktsteg används och behövs till lägre byggnader då det finns krav på att man ska kunna ta sig upp till skorstenen på ett säkert sätt. Bör kompletteras med livlinefäste.
Finns även som villapaket.

TAKSTEGE
Takstege används och behövs till högre byggnader (fasadhöjd över 4 meter) eller byggnader med branta tak då det finns krav på att man ska kunna ta sig upp till skorstenen på ett säkert sätt.

SKYDDSRÄCKE
Det finns krav på att det ska vara säkert att ta sig upp på taket. Därför måste det finnas ett godkänt skyddsräcke vid exempelvis takluckan.

SNÖRASSKYDD
Snörasskydd hindrar snön från att falla ner över de ställen där människor rör sig, som entréer, gångvägar osv. Vid mycket snö kan det bli tungt, därför är det viktigt att välja ett snörasskydd av högsta kvalitét. Trots snörasskydd bör man alltid avlägsna stora snömängder från taket.
Finns även som 1, 2 m villapaket.

GLIDSKYDD
Glidskydd för väggstege används för att säkra att stegen står stadigt när man går upp på taket. Detta är ett krav från sotarna om man inte har en taklucka.

TAKBRYGGA
Gång-/Takbryggor krävs där man behöver förflytta sig i sidled, t.ex. mellan stege och skorsten. Finns även som 1, 2 m villapaket.

NOCKRÄCKE
Ett nockräcke har samma funktion som ett livlinefäste. Tack vare nockräcket kan man ha en kortare livlina när man jobbar på taket, vilket är bra vid exempelvis snöskottning.

Skador orsakade av fall från tak är vanligare än man tror

Skador orsakade av fall från dålig säkrade tak är vanligare än man tror. På vinterns fylls akutavdelningar med personer som drabbats av frakturer, stukningar och andra skador på grund av fall från tak. Merparten av skadorna sker när en person tappar greppet och faller från taket eller ramlar från en stege som inte är säkrad och glider ur position.
Anlitar du oss för att förbättra taksäkerheten och installera snörasskydd så kan vi hjälpa dig att undvika sådana olyckor.
Vi installerar rätt utrustning – Östermalms Plåt är firman som kan ge dig en trygg taksäkerhet i Borlänge och Falun.