rännSKARV

Rännskarven används för att på ett enkelt sätt få en vattentät skarv mellan flera hängrännor eller mellan hängränna och rännvinkel. Produkten består av en ledad plåt med gummi som tätar mot de bägge rännorna. Det är viktigt att du är noggrann vid monteringen för att få en vattentät skarv.