TAK & FASADPLÅT

PÅLITLIGA MATERIALVAL
Under pannorna ligger läkten som pannorna vilar på. Läkten gör att luft kan cirkulera under pannorna och fukt kan släppas ut. Och det är i läkten man fäster pannorna med clips, skruv eller spik. Hur detta görs beror på vilken panna som används och hur utsatt taket är för hårda vindar.

UNDERLAGSTAK
Läkten ligger på ett underlagstak som kan bestå av trä, sk råspont, eller modernare material. Underlagstakets uppgift är att vara vattenavledande i den meningen att eventuellt vatten som kan tränga in under pannorna vid hårda väderförhållanden kan rinna av taket utan att tränga in i konstruktionen. Det finns idag två olika principer för hur underlagstak kan utföras. Traditionellt med råspont täckt med takpapp vilket ger ett så kallat diffusiontätt tak, dvs taket är tätt också inifrån och ut.  Eller modernt med ett diffusionsöppet underlagstak i form av en duk som kan läggas på råsponten eller direkt på takstolarna. Det ger ett tak som kan släppa ut fukt från insidan och minimera risken för fuktskador.

SPECIALPANNOR
För att taket skall bli tätt och se bra ut finns specialpannor för olika ”kantdelar” av taket. T ex: nockpannor, grennockar och gavelpannor. För att öka hållbarheten vid ränndalar och valmnockar där man behöver kapa pannor rekommenderar vi att man använder halvpannor. Därutöver finns olika specialpannor som gör takläggningen enklare, som t.ex. T-nockar och valmbörjan.

ORIGINALDELAR ÄVEN FÖR TAKET
Ett tak blir aldrig starkare än sin svagaste punkt. Därför har MONIER lagt ner mycket arbete och forskning på produkter för takets olika delar. Varje specialpanna eller komponent är utformad och testad inte bara för att på bästa sätt klara sin specifika funktion, utan också för att fungera ihop med anslutande komponenter och taket som helhet. Det enklaste sättet att få ett tak med garanterad funktion är ett begära ett
taksystem från MONIER.